Полезни линкове

 
 

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ НА ВОЙНАТА

 

Последни публикации

 

За центъра

Научният център за история и археология на войната (НЦИАВ) е създаден през 2015 г. по идея на доц. д-р Стоян Попов, член на катедра „История и археология“ към Философско-историческия факултет (ФИФ) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В учредяването му, на предварително организирана среща на 2. 06. 2015 г. – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, взеха участие доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Симеон Кацаров, доц. д-р Георги Митрев и гл.ас. д-р Станислав Боянов – членове на катедра „История и археология“ към ФИФ на ПУ: . Създаването на НЦИАВ бе утвърдено на заседание на Катедрения съвет на катедра „История и археология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“