Научен център за история и археология на войната с удоволствие приема нов член на екипа. Това е д-р Йордан Илиев, който има отлична научна визитка посветена в по-голямата си част на античните военни конфликти на Балканите. Dr. Jordan Iliev’s Personal Web Page | Лична страница на д-р Йордан Илиев (jordan-iliev.eu)